Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.176.854
41.659
ton emisií CO₂
0083318,756
MWh

ZŠ NA DOLINÁCH TRENČÍN
LED modernizácia osvetlenia v budove telocvični vrátane elektrorozvodov

LED modernizácia osvetlenia v priestoroch budovy telocvični vrátane elektrických rozvodov

76 %
22.248 kWh
4.450 kg CO₂
5.400 €

Projektové riešenie

 • Svietidlá s asymetrickou krivkou vyžarovania svetelného toku
 • Úsporné LED svietidlá
 • Inštalácia núdzového systému osvetlenia
 • Pohybový senzor pre dosiahnutie ešte vyššej úspory
 • Zvýšenie intenzity osvetlenia v telocvični
 • Kompletne nová elektroinštalácia, vrátane rekonštrukcie výzbroje rozvádzača

Pôvodný systém osvetlenia

  • Lineárna žiarivka T8 4x36W
  • Žiarovka 60W
  • Nesplnené normy STN pre osvetlenie
  • Svietidlá po svojej dobe životnosti
  • Staré a nebezpečné rozvody
  • Absencia núdzového osvetlenia

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 76 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 5.400 € ročne!

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 4.450 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 222 dospelých stromov.