Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.275.792
42.012
ton emisií CO₂
0084023,225
MWh

BENCROS
LED modernizácia osvetlenia vo výrobnej hale

69 %
60.000 kWh
35.000 kg CO₂
2 roky 6 mesiacov
14.000 €

Projektové riešenie

  • Dlhá životnosť LED svietidiel
  • Zvýšenie intenzity osvetlenia
  • Vysoká úspora el.energie

Pôvodný systém osvetlenia

    • Neefektívne pôvodné osvetlenie
    • Nízke podanie farieb
    • Vysoké náklady na údržbu

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 69 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 14.000 € ročne!

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 35.000 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 1750 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 2 roky 6 mesiacov.