Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

11.243.399
38.336
ton emisií CO₂
0076672,333
MWh

MÄSOKOMBINÁT NORDSVIT
LED osvetlenie výrobných a skladových priestorov

Návrh a realizácia osvetlenia vo výrobných a skladových priestoroch

50 %
114.560 kWh
57.280 kg CO₂
2 roky 11 mesiacov
13.456 €

Projektové riešenie

 • Profesionálne LED svietidlá v krytí IP65
 • Certifikácia HACCPD pre potravinársky priemysel
 • Svietidlo odolné voči agresívnym výparom
 • Dlhá životnosť a záruka 5 rokov
 • Zvýšenie intenzity osvetlenie
 • Minimálne náklady na údržbu

Pôvodný systém osvetlenia

  • Žiarivkové osvetlenie T8
  • Častá poruchovosť
  • Svietidlo nie vhodné pre potravinársky priemysel
  • Krátka životnosť lineárnych žiariviek v chladiarenských boxoch

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 50 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 11.456 € ročne!

Náklady na údržbu sa znížili o 2.000 € ročne.

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 57.280 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 2864 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 2 roky 11 mesiacov.