Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.177.103
41.660
ton emisií CO₂
0083320,535
MWh

PRIMACLIMA
LED osvetlenie servisnej haly

Návrh a realizácia LED osvetlenia servisnej haly klimatizačných jednotiek

63 %
59.000 kWh
29.500 kg CO₂
2 roky 9 mesiacov
3.300 €

Projektové riešenie

 • Líniový LED systém Philips
 • Vysoká efektivita
 • Zvýšenie intenzity osvetlenia
 • Jednoduchá údržba

Pôvodný systém osvetlenia

  • Žiarivkové osvetlenie T8
  • Nevyhovujúci technický stav
  • Častá poruchovosť
  • Zlé svetelné podmienky

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 63 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 2.800 € ročne!

Náklady na údržbu sa znížili o 500 € ročne.

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 29.500 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 1475 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 2 roky 9 mesiacov.