Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.275.954
42.012
ton emisií CO₂
0084024,379
MWh

V-ALFATEC
LED osvetlenie výrobných a areálových priestorov

LED modernizácia osvetlenia vo výrobnej hale a vonkajšieho areálu okolo haly

66 %
31.504 kWh
15.752 kg CO₂
5 rokov
4.854 €

Projektové riešenie

 • Vysoko účinné LED svietidlá
 • Dodatočné osvetlenie prepravnej rampy
 • Verné podanie farieb (CRI 80)
 • Dlhá životnosť a záruka 5 rokov
 • Zvýšenie intenzity osvetlenia
 • Minimálne náklady na údržbu

Pôvodný systém osvetlenia

  • Vysokotlaková halogenidová výbojka 400W
  • Žiarovka 300W
  • Žiarovka 200W
  • Halogénová žiarovka 500W
  • Svietidlá po svojej dobe životnosti
  • Nedostatočná intenzita osvetlenia
  • Nehospodárne svietidlá
  • Dlhý nábehový čas na plnú intenzitu svietenia

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 66 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 4.159 € ročne!

Náklady na údržbu sa znížili o 695 € ročne.

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 15.752 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 787 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 5 rokov .