Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.059.592
41.242
ton emisií CO₂
0082483,828
MWh

ZŠ VAJANSKÉHO MODRA
Modernizácia osvetlenia základnej školy

Návrh a realizácia osvetlenia na mieru v priestoroch ZŠ Vajanského

35 %
5.058 kWh
2.529 kg CO₂
1.484 €

Projektové riešenie

 • Svietidlá s najnovšou generáciou lineárnych žiariviek
 • Splnená norma pre oslnenie UGR<19
 • Splnená norma STN pre osvetlenie tried
 • Špeciálne asymetrické osvetlenie tabúľ
 • Teplota farieb 4000K (Denná biela)

Pôvodný systém osvetlenia

  • Žiarovka 100W
  • Lineárna žiarivka 18W - 36W
  • Nehospodárne svietidlá s krátkou životnosťou
  • Absencia osvetlenia tabúľ
  • Častá poruchovosť
  • Nesplnené normy STN

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 35 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 1.484 € ročne!

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 2.529 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 126 dospelých stromov.