Do tejto chvíle sme našim klientom ušetrili  Rýchly kontakt

12.275.869
42.012
ton emisií CO₂
0084023,770
MWh

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie
LED osvetlenie skladových priestorov

Návrh a realizácia moderného osvetlenia v skladových priestoroch

64 %
160.000 kWh
80.000 kg CO₂
3 roky 5 mesiacov
24.000 €

Projektové riešenie

 • LED svietidlá s vysokou účinnosťou
 • Dlhá životnosť
 • Realizácia miestneho osvetlenia
 • Úprava pozícii svietidiel - lepšia efektivita
 • 5 ročná záruka

Pôvodný systém osvetlenia

  • Svietidlá s nízkou učinnosťou
  • Vysoké náklady na údržbu
  • Častá poruchovosť žiariviek
  • Nízka intenzita osvetlenia
  • Svietidlá sú v zlom technickom stave

Výsledky

Modernizovaný systém osvetlenia spotrebuje o 64 % menej elektrickej energie ako pôvodná osvetlovacia sústava čo predstavuje finančnú úsporu 24.000 € ročne!

Vďaka úspornej LED technológií odľahčujeme životné prostredie o viac ako 80.000 kg emisií CO₂ ročne, čo predstavuje objem emisií, ktoré musí absorbovať až 4000 dospelých stromov.

Návratnosť celkovej investície dosiahla 3 roky 5 mesiacov.